Řešitelský tým

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje  

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
[email protected]
221 951 378
Doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc.
[email protected]
221 951 386
RNDr. Jana Temelová, Ph.D. 
[email protected]
221 951 970
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
[email protected]
221 951 379
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
[email protected]
221 951 970
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
[email protected]
221 951 392
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D
[email protected]
221 951 972
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D
[email protected]
221 951 970
RNDr. Martin Šimon, Ph.D
[email protected]
221 951 391
Mgr. Peter Svoboda
[email protected]
221 951 972
Mgr. Ivana Přidalová
[email protected]
221 951 379
Mgr. Nina Dvořáková
[email protected]
221 951 972
Mgr. Jiří Nemeškal
[email protected]
221 951 972
Mgr. Zuzana Kopecká
[email protected]
221 951 970
Mgr. Martin Riška
[email protected]
221 951 972
Mgr. Petr Dušek
[email protected]
221 951 972
Bc. Pavlína Marvanová
[email protected]
221 951 972
Mgr. Matěj Soukup
[email protected]
221 951 972
Bc. Martin Křivka
[email protected]
221 951 972

 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. [email protected] 221 951 400

 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
knihovna geografie a mapová sbírka

PhDr. et. Mgr. Eva Novotná [email protected] 221 951 355

 

Historický ústav Akademie věd České republiky

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. [email protected] 286 882 121

 

Garant

Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.